Besvärliga grenar

Tunga & besvärliga grenar

Om du har behov av av att beskära ett träd där grenarna är tunga och stora kan man behöva ta hjälp av våra klättrare, så kallade arborister. De kommer då sektionsfälla grenarna på ett säkert sätt, för att undvika att någon eller något skadas. När vi arbetar med detta använder vi oss oftast av kran för säkerhetens skull, speciellt i tätbebyggda områden. Det är ett precisionsarbete som vi utför med största försiktighet med hänsyn både till det levande trädet och närmiljön

Ta hjälp av proffs

Våra arborister har lång erfarenhet och kunskaper för att kunna utföra ett arbete med största precision och försiktighet. Genom hela arbetsprocessen har vi ett grundläggande säkerhetstänk och vi är såklart full försäkrade. Vi erbjuder även hjälp med bortforsling av allt som faller till marken!
olycksfalls- och ansvarsförsäkring besvärliga träd

Så här går det till

01

Kontakta oss

Kontakta oss genom att antingen ringa eller mejla. Du kan även fylla i formuläret nedan. Nu får du möjlighet att berätta om hur er situation ser ut. När vi återkopplar bokar vi in en tid som passar båda parter då vi kan komma ut och inspekterar tomten och träden.

02

Inspektion

Detta besök kostar inget och tar i genomsnitt bara 10 minuter. Vi tittar bland annat på vilken utrustning och personal som kommet behövas. När vi har bedömt vad som behövs göras, vägt in alla faktorer får ni ett kostnadsförslag som ni får ta ställning till.

03

Kontrakt

Önskar ni att vi ska hjälpa er bestämmer vi gemensamt ett datum när arbetet ska påbörjas. Vi tar fram ett kontrakt som innehåller det vi har kommit överens om, som ni får granska innan det skrivs under.

04

Utförande

Nu börjar det roliga, det är dags för oss att börja jobba! Givetvis har vi både olycksfall- och ansvarsförsäkring, och genomgående säkerhetstänk gör att vi alltid har relevant skyddsutrustning under arbetets gång.