Hamla & toppa

Hamla & toppa

Ibland kan man behöva ta ner döda grenar som kan vara en fara för allmänheten eller för att man vill bevara trädet. Vi på Besvärliga träd AB utför gärna en kostnadsfri besiktning av trädet för att avgöra hur skicket ser ut.

Uråldrig metod

Att hamla är en teknik som går ut på att samtliga grenar på ett lövträd beskärs med regelbundna intervaller på 3-20 år. Hamling sker på sensommaren och är ett av de äldsta sätten att addera till djurens vinterfoder. Idag används metoden främst som ett alternativ till avverkning. Syftet är att så snabbt som möjligt få fram en stor mängd löv. Träden kan snabbare bli värdefullare för biologiskt mångfald, tar mindre plats och skuggar inte andra träd.

Fint och välmående träd

Att toppa eller beskära ett träd är rekommenderat att det sker under juli, augusti eller september. Därför är det viktigt att planera beskärning eller toppning på träd om man vill ha ett fint och välmående träd. För att trädet ska läka ihop samt undvika röta och/eller svamp är det viktigt att veta vad, var och hur man ska kapa. Ta hjälp av våra arborister med både hamling eller toppning. De har lång erfarenhet och arbetar med största precision och försiktighet. Genom hela arbetsprocessen har vi ett grundläggande säkerhetstänk och vi är fullt försäkrade.

Vi beskär alla typer av träd och erbjuder även hjälp med bortforsling av allt som faller till marken!

olycksfalls- och ansvarsförsäkring besvärliga träd

Så här går det till

01

Kontakta oss

Kontakta oss genom att antingen ringa eller mejla. Du kan även fylla i formuläret nedan. Nu får du möjlighet att berätta om hur er situation ser ut. När vi återkopplar bokar vi in en tid som passar båda parter då vi kan komma ut och inspekterar tomten och träden.

02

Inspektion

Detta besök kostar inget och tar i genomsnitt bara 10 minuter. Vi tittar bland annat på vilken utrustning och personal som kommet behövas. När vi har bedömt vad som behövs göras, vägt in alla faktorer får ni ett kostnadsförslag som ni får ta ställning till.

03

Kontrakt

Önskar ni att vi ska hjälpa er bestämmer vi gemensamt ett datum när arbetet ska påbörjas. Vi tar fram ett kontrakt som innehåller det vi har kommit överens om, som ni får granska innan det skrivs under.

04

Utförande

Nu börjar det roliga, det är dags för oss att börja jobba! Givetvis har vi både olycksfall- och ansvarsförsäkring, och genomgående säkerhetstänk gör att vi alltid har relevant skyddsutrustning under arbetets gång.