Ring oss: 073 - 849 45 70 mån - fre (06.00-20.00)

Våra tjänster

Trädfällning

Såga ner / kapa

Hamla & toppa

Besvärliga grenar

Trädfällning

Trädfällning görs på grund av olika skäl. Det kan göras exempelvis för att röja mark för ett nytt projekt, för att skörda trädet eller för att förhindra att trädet faller ner på någon eller något. Det finns några olika sätt att fälla ett träd, beroende på trädets storlek och typ. Det vanligaste sättet är att använda en motorsåg för att fälla trädet.

Det är en del olika saker som man bör tänka på vid trädfällning. Ett fullvuxet träds vikt utvecklar enorma krafter under fallet. Därför gäller det att fälla trädet på rätt vis för att undvika att skada någon eller något. Det är inte bara den tunga stammen som kan göra stora skador. Grenar av olika slag kan i fallet riva med sig ledningar och andra konstruktioner samt fastna på olämpliga ställen.

Vem får fälla ett träd?

Är du det minsta osäker ska du anlita en professionell trädfällare, en så kallad arborist. Att arbeta med att fälla träd är en uppgift som ska utföras av erfaren personal med största försiktighet. Besvärliga Träd AB har gedigen erfarenhet med över 20 år i branschen! Som arborist har vi kunskap utöver trädfällning, så som beskärning och skötsel. Vi vet hur en trädfällning ska utföras för ett bra resultat. Vi är fullt försäkrade och självfallet finns det ett grundläggande säkerhetstänk under hela arbetet. Vårt motto har sedan länge varit “inga träd är omöjliga” och det är vår inställning under hela arbetets gång.

Vi åtar oss alla sorters jobb gällande trädfällning och vi har aldrig tackat nej till ett jobb för att det varit för svårt. Vi utför allt från beskärning, kronsänkningar, kronhöjningar och sektionsfällning av hela träd oavsett läge.

Trädfällning Jönköping
Säker fällning av träd

Såga ner / kapa

Har du ett stort träd med en placering i ett tätbefolkat område eller vid en väg? Då är det säkraste och mest kostnadseffektiva alternativet är att en professionell klättrare tar sig upp i trädet för att plocka ned trädet i sektioner, uppifrån och ned. Det gör att man undviker skador på mark och miljö samt slipper kostnader för exempelvis skylift.

Tänk på säkerheten

Innan du fäller ett träd finns det några faktorer som du bör tänka på. Den viktigaste faktorn är trädets placering. Du vill inte fälla ett träd i närheten av en byggnad, kraftledningar eller andra typer av hinder. Du måste också ta hänsyn till i vilken riktning trädet kommer att falla. Om det kommer att falla mot en byggnad eller ett annat hinder måste du vidta extra försiktighetsåtgärder.

De flesta träd har en naturlig fällriktning. Dock är det flera aspekter som kan påverka hur trädet faller. Exempelvis trädets lutning, grenverkets utformning och vindriktningen. Döda och torra träd samt kraftigt ruttna träd kräver också särskild försiktighet.

Vi på Besvärliga Träd AB har lång erfarenhet av den här typen av trädfällning och vi arbetar inom både privat och offentlig sektor. Vi tillhandahåller gedigen utrustning som kommer väl till hands när vi sågar ner eller kapar träd. Bland annat en 28m kran och flertalet olika motorsågar lämpade för alla typer av jobb, därför finns det inga träd som är för besvärliga för oss. Våra arborister har lång erfarenhet och arbetar med största precision och försiktighet. Genom hela arbetsprocessen har vi ett grundläggande säkerhetstänk och vi är fullt försäkrade.

Hamla & toppa

Ibland kan man behöva ta ner döda grenar som kan vara en fara för allmänheten eller för att man vill bevara trädet. Vi på Besvärliga träd AB utför gärna en kostnadsfri besiktning av trädet för att avgöra hur skicket ser ut.

Uråldrig metod

Att hamla är en teknik som går ut på att samtliga grenar på ett lövträd beskärs med regelbundna intervaller på 3-20 år. Hamling sker på sensommaren och är ett av de äldsta sätten att addera till djurens vinterfoder. Idag används metoden främst som ett alternativ till avverkning. Syftet är att så snabbt som möjligt få fram en stor mängd löv. Träden kan snabbare bli värdefullare för biologiskt mångfald, tar mindre plats och skuggar inte andra träd.

Fint och välmående träd

Att toppa eller beskära ett träd är rekommenderat att det sker under juli, augusti eller september. Därför är det viktigt att planera beskärning eller toppning på träd om man vill ha ett fint och välmående träd. För att trädet ska läka ihop samt undvika röta och/eller svamp är det viktigt att veta vad, var och hur man ska kapa. Ta hjälp av våra arborister med både hamling eller toppning. De har lång erfarenhet och arbetar med största precision och försiktighet. Genom hela arbetsprocessen har vi ett grundläggande säkerhetstänk och vi är fullt försäkrade.

Utrustning för trädfällning

Besvärliga grenar

Tunga & besvärliga grenar

Om du har behov av av att beskära ett träd där grenarna är tunga och stora kan man behöva ta hjälp av våra klättrare, så kallade arborister. De kommer då sektionsfälla grenarna på ett säkert sätt, för att undvika att någon eller något skadas. När vi arbetar med detta använder vi oss oftast av kran för säkerhetens skull, speciellt i tätbebyggda områden. Det är ett precisionsarbete som vi utför med största försiktighet med hänsyn både till det levande trädet och närmiljön

Ta hjälp av proffs

Våra arborister har lång erfarenhet och kunskaper för att kunna utföra ett arbete med största precision och försiktighet. Genom hela arbetsprocessen har vi ett grundläggande säkerhetstänk och vi är såklart full försäkrade.

Vi erbjuder även hjälp med bortforsling av allt som faller till marken!

Olycksfalls- och ansvarsförsäkring

Givetvis har vi både olycksfalls- och ansvarsförsäkring.

Givetvis har vi F-skattsedel.

Inga träd är omöjliga

Kontakta oss idag!